CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ CÁI GỌI LÀ ‘LÒNG TỰ TRỌNG’

Trần Minh Thảo, BVNHội nghị trung ương 4 hạ quyết tâm chỉnh đốn Đảng vì sinh mệnh chính trị của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Hội nghị 5 xác định chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ chống tham nhũng từ bên trên. Hội nghị  trung ương 6 thực hành chỉnh đốn bằng phương thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Giáo Dục-Tuổi Trẻ, Kinh Tế-Đời Sống, ,

‘KHÔNG NÊN GÂY SỰ VỚI NHÂN DÂN’

BBC – Đảng Cộng sản Việt nam có cách ‘gây sự’ rất độc đáo: ông Tổng bí thư đảng quyết tâm làm hỏng chuyến đi thăm Brazil bằng việc truyền bá trở lại học thuyết Mác-Lênin cho Phương Tây, ‘gây sự’ với trí thức học giả Phương Tây về lý luận, học thuật, tầm nhìn, bản lãnh chính trị. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Join 714 other followers

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).