CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

MỘT BI KỊCH HAY, KẺ PHẢN TRẮC ?

Nguyễn Huy Canh, blog Huỳnh Ngọc Chênh Trước thực trạng bên trong đảng có nhiều biến đổi và suy thoái nghiêm trọng ;và trong bối cảnh đất nước, thế giới hiện đang có nhiều biến đổi sâu sắc: quyền lực chính trị của mỗi một quốc gia ngày càng có xu hướng “nhân dân hóa”, tôi cho rằng việc giữ nguyên vẹn điều 4HP là biểu hiện của một nhãn quan chính trị bảo thủ. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

NÊN GỌI LÀ “KIẾN NGHỊ 71” TỪ ĐÂY?

Các Nhân sỹ trí thức tham gia kiến nghị 72 và Dự thảo Hiến pháp 2013Nguyễn Huy Canh, Quê choaTrước thực trạng bên trong đảng có nhiều biến đổi và suy thoái nghiêm trọng ;và trong bối cảnh đất nước, thế giới hiện đang có nhiều biến đổi sâu sắc: quyền lực chính trị của mỗi một quốc gia ngày càng có xu hướng “nhân dân hóa”, tôi cho rằng việc giữ nguyên vẹn điều 4HP là biểu hiện của một nhãn quan chính trị bảo thủ. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, , ,

QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ VÀ HIẾN PHÁP

Nguyễn Huy Canh (Đảng viên, BVN – Công việc sửa đổi HIẾN PHÁP1992 (HP) đặt ra rất nhiều nội dung phải giải quyết từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền sở hữu đất đai, đến quyền phúc quyết HP của người dân… Và đặc biệt, nó đã được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của nhân dân.

Tôi cho rằng các nhà chính trị, các luật gia sẽ là khó khăn trong việc giải quyết các nội dung này, nếu như ngay từ đầu, không có một quan niệm đúng đắn và đầy đủ về HP. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý,

THƯ GỬI GS HOÀNG TỤY

Nguyễn Huy Canh, theo Quê choa

Tham nhũng, và cuộc đấu tranh chống tham nhũng có thể xem như là nỗi ưu tư nhức nhối của tất cả những lương tri, những nhà tư tưởng, những chính trị gia có tâm huyết với đất nước, với sự tồn vong của dân tộc này. Những điều trăn trở của GS HOÀNG TỤY về nguồn gốc sản sinh ra tham nhũng phải được xem là những ưu tư đầy trách nhiệm như thế đối với sự trong sạch của chế độ và sự phát triển của đất nước.(xem bài”Tôi nói, cơ chế sản sinh ra tham nhũng…”-Nguồn Tạp chí Lập pháp) Read the rest of this entry »

Filed under: Tham Nhũng-Lãng Phí, ,

Join 715 other followers

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).