CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TIN VỈA HÈ: CÁC ĐƯỜNG DÂY CHẠY ÁN ĐANG TIẾP CẬN CÁC ÔNG “CỐ” LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ KHẢ PHIÊU ĐỂ CỨU BẦU KIÊN

Hai Xe Ôm, blog Phạm Viết ĐàoTheo tin vỉa hè mà Hai Xe Ôm thu thập được và đang kiểm chứng: các đường giây chạy án hưởng phần trăm đang tích cực tiếp cận 2 ông “ cố “ Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu; sử dụng uy lực của 2 ông này nhằm tác động vào Ban chuyên án và các cấp chỉ đạo nhằm điều chỉnh quy mô và tầm mức của vụ án Bầu Kiên… Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, Tham Nhũng-Lãng Phí, , ,

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Tuổi đời song cùng với tuổi Đảng, tuổi tham gia cách mạng gắn liền với quá trình vẻ vang và thời kỳ oanh liệt nhất của Đảng và dân tộc… Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có bài viết tâm huyết và kỳ vọng sự phát triển vượt bậc của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo của đất nước, của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ ngày thành lập cho đến nay Đảng ta tròn tám mươi tuổi.

Khi ấy, thực dân Pháp hung bạo và giai cấp phong kiến hèn hạ đã cấu kết với nhau thống trị nước ta, dân ta một cổ hai tròng, thân phận nô lệ bị đọa đày áp bức, đau khổ và căm hờn không kể xiết. Giai cấp công nhân chết mòn nơi đồn điền hầm mỏ. Giai cấp nông dân bị cướp mất đất ruộng, đầu tắt mặt tối, tô tức đè nặng, bát khoai lát sắn chan nước mắt. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Join 715 other followers

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).