CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

BIỂU TÌNH THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA DÂN TA

Blog Kha Trà Phương“Tại Hoa Kỳ, Hiến pháp (tu chính thứ nhất) đặc biệt cho phép biểu tình hòa bình và tự do tụ tập, như là một biện pháp để thúc đẩy tự do và chống tội ác: “Amendment I: Congress shall make no law … abridging … the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

Quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm, và quyền tự do hội họp và lập hội(một cách ôn hòa) quyền dân sự cơ bản chính đáng theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp quốc mà đa số các quốc gia dân chủ đã công nhận và ký kết. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, ,

Join 714 other followers

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).