CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

CHÚC ĐẠI TƯỚNG ĐƯỢC TRỞ VỀ CÕI PHẬT!

Chúc đại tướng được trở về cõi Phật

Để đêm ngày ngồi gõ mõ cầu kinh

Nhằm hoá giải những mảnh đời oan trái

Trọn trăm năm nhẫn nhịn chịu hi sinh!

Sớm ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật

Đàn dương cầm gửi gắm nỗi đau đời

Quân vô thần lấy bạo quyền làm nhất

Người từ bi phải sống kiếp đười ươi!

Đức Phật dạy, ai tát ta má trái

Thì giơ luôn má phải để chịu đòn

Người liêm chính có bao giờ sợ hãi

Những mưu mô xảo trá lũ con buôn!

Nhà Phật dạy có luân thường nhân quả

Nên đâu cần người hành đạo bẩn tay

Bởi yêu nước nguyện hi sinh tất cả

Đã dấn thân thề hiến trọn kiếp này!

Kẻ vô thần quyền cao đâu có biết

Thế nào là đạo nghĩa với nhân quần

Ai chống lại chúng bắt ngay phải chết

Với án oan “chống đảng phản nhân dân!”

Người có đạo tưởng không hay mà biết

Nhờ câu thông huệ nhãn với thánh thần

Kẻ bất lương tưởng thế là bạc nhược

Bởi đâu ngờ người có đạo quên thân!

Sao đồng chí bị oan Người không cứu

Cùng án oan hỏi ai cứu được ai?

Theo nhà Phật có nhân ắt có quả

Luật rõ ràng ác gặp ác đâu sai!

Năm mươi năm một mình hai nghi án(*)

Nhờ ngồi thiền mới cứu rỗi đời Người

Người có đạo sống chung bầy vô đạo

Biết nói gì khi từ biệt, Người ơi?

Vĩnh biệt Người lên đường về Cõi Phật

Để tránh xa bầy đầu đảng ma trơi

Và tập hợp triệu anh linh mất xác

Giúp muôn dân bền bỉ cứu giống nòi!

Xin vĩnh biệt một “Dân Oan” vĩ đại!

Về Tây Phương thênh thản cõi Niết Bàn

Ôi giá được một ngày Người trở lại

Đuổi cộng Tàu và cứu giúp dân oan!

Hà Nội, 8/10/2013

Đặng Huy Văn

(*). Nghi án “Xét lại chống đảng” thập niên 1960 do Lê Đức Thọ đưa ra và nghi án “Bản cáo trạng 8 tội danh” thập niên 1980-90 do Đỗ Mười và Lê Đức Anh đưa ra.

Filed under: Văn Thơ-Nghệ Thuật, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: