CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

BẢN LÊN TIẾNG CỦA CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO VIỆT NAM

Nhà cầm quyền Cộng sản đang dùng nhà tù ngược đãi những thanh niên yêu nước

Yêu cầu đưa sinh viên tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh ra ngoài chữa bệnh

Kính gởi:
– Quý vị hữu trách trong Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.
– Quý Chức sắc và Tín đồ Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành.
– Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
– Quý Chính phủ các Quốc gia dân chủ.
– Quý Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hội đồng nhân quyền Đông Nam Á
– Quý Tổ chức Nhân quyền quốc tế.
– Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội

Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam

– Xét rằng tại Việt Nam hiện nay có quá nhiều thanh niên yêu nước, bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền bắt giam và xử tù nặng bằng những lý cớ tùy tiện, những bản án oan sai, hoàn toàn trái ngược và vi phạm các Công ước quốc tế Nhân quyền, Hiến pháp và Luật hiện hành. Họ là 14 thanh niên sinh viên Công giáo và Tin Lành, là luật sư Lê Quốc Quân và doanh nhân Lê Đình Quản, là các blogger Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha, là các nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, là những người đấu tranh cho công nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh, và còn nhiều thanh niên khác.

– Xét rằng các thanh niên yêu nước này chỉ làm những gì Hiến pháp không cấm đoán như  rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử trá hình, viết bài trên mạng cổ vũ dân chủ tự do, báo động tình trạng xâm chiếm lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam của Trung Cộng, tham gia các hội đoàn, đảng phái chính trị phi cộng sản cũng như bảo vệ quyền lợi công nhân và dân oan….

– Xét rằng các thanh niên yêu nước đang bị tù đầy đã đóng góp nhiều cho cộng đồng về truyền thông chân thực, bác ái từ thiện, bênh vực dân oan, bảo vệ quyền lợi cho các công nhân, góp phần xây dựng một nền chính trị đa nguyên đa đảng lành mạnh.

– Xét rằng giám thị và quản giáo tại các nhà tù đã nhiều lần dùng uy quyền, bạo lực và gian dối để hành hạ các tù nhân lương tâm, ngõ hầu tàn hại thân thể họ và nhất là đánh gục tinh thần họ (buộc họ phải nhận tội cách vô lý vô luật), như những gì tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh đang phải chịu.

Với ý thức trách nhiệm công dân trước tình trạng trên và trong vai trò hướng dẫn tinh thần cho tín đồ giáo dân, Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam lên tiếng:

1. Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay những người trẻ yêu nước, bất đồng chính kiến nói trên: 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, Lê Quốc Quân, Lê Đình Quản, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, và nhiều thanh niên khác đang bị giam trong các nhà tù Việt Nam.

2. Yêu cầu nhà cầm quyền không được dùng các phạm nhân hình sự để tấn công hành hạ các tù nhân lương tâm như đã xảy ra với nhiều thanh niên nói trên, nhất là không được dùng nhà tù với những biện pháp nhục hình, tra tấn để tiếp nối công việc của công tố là buộc họ phải nhận tội. Ngoài ra, phải đưa họ đi bệnh viện hay cho họ tại ngoại để chữa lành thương tích và bệnh tật. Trường hợp đáng quan tâm hiện nay là Đỗ Thị Minh Hạnh.

3. Thỉnh cầu các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Quốc tế và các quốc gia giám sát việc thực thi nhân quyền ở Việt Nam, nhất là kịp thời ngăn cản sự ngược đãi và tra tấn tù nhân dưới mọi hình thức đang diễn ra ở Việt Nam, đồng thời buộc nhà cầm quyền Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn nhân đạo của Liên Hiệp Quốc về nhà tù.

4. Thỉnh cầu các hãng truyền thông, thông tấn quốc tế và quốc nội, thuộc chính phủ và tư nhân kịp thời đưa tin về những vi phạm nhân quyền tại các nhà tù ở Việt Nam, và chất vấn nhà cầm quyền về trách nhiệm đã cho phép hay để xảy ra tình trạng ngược đãi tù nhân dưới mọi hình thức.

Làm tại Việt Nam, ngày 30.08.2013

CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO VIỆT NAM

Đồng ký tên

– Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH (đt: 0199.243.2593)
– Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo (đt: 0165.6789.881)
– Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Công giáo (đt: 0984.236.371)
– Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo (đt: 0935.569.205)
– Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo (đt: 0993.598.820)
– Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo (đt: 0163.3273.240)
– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (đt: 0988.971.117)
– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (đt: 0988.477.719)
– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0949.275.827)
– Mục sư Hồ Hữu Hoàng (đt: 0902.761.057)
– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt: 0906.342.908)
– Ông Phan Tấn Hòa, PGHH (đt: 0162.630.1082)
– Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH (đt: 0167.341.0139)
– Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành (đt: 0121.2002.001)
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn (đt: 0162.838. 7716)

PROTEST

By religious officials in Vietnam

The Vietnamese Communist rulers are utilizing prisons to maltreat patriotic youths

We demand that student prisoner Đỗ Thị Minh Hạnh be released for medical care

To:

–       Responsible Members of the National Assembly of Vietnam

–       Officials and believers of Buddhism, Catholicism, Hoà Hảo Buddhism, Caodaism and Protestantism

–       Vietnamese compatriots inside Vietnam and abroad

–       Governments of democratic countries

–       UN Human Rights Council, ASEAN Human Rights Council

–       International Human Rights Organizations

–       International and Domestic Media Agencies

·         Whereas currently, in Vietnam, many patriotic young people who hold different political opinions are being detained by the government and have received arbitrarily heavy sentences that are unjust, contrary to and violating international conventions on human rights, the Vietnamese constitution and existing laws. Among those people are the 14 Catholic and Protestant students, Atty. Lê Quốc Quân, businessman Lê Đình Quân, bloggers Đinh Nhật Uy and Đinh Nguyên Kha, musicians Việt Khang and Trần Vũ Anh Bình, and Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương and Dỗ Thị Minh Hạnh, who fight for the workers’ rights, and many other young people.

·         Whereas these patriotic young people are doing only what the Constitution does not forbid such as distributing leaflets calling for boycotting a rigged election, writing articles on the internet promoting freedom and democracy, warning the people of the encroachments of Vietnamese territorial waters and lands by  communist China, participating in organizations and non-communist political parties as well as defending the rights of workers and innocent and defenceless citizens…

·         Whereas these patriotic youths who are being incarcerated have greatly contributed to the task of truthful communications, to charity, to the defence of innocent people, to the protection of workers’ rights, and to the furtherance of a healthy pluralistic multiparty polity.

·         Whereas corrections supervisors and superintendents have many a time utilized power, violence and mendacity to torture prisoners of conscience with the aim to harm their bodies and most specially to break down their wills (arbitrarily and unlawfully forcing them to confess) as is what prisoner of conscience Đỗ Thị Minh Hạnh has been enduring.

Conscious of our responsibilities as Vietnamese citizens in face of such horrible conditions and of our roles as guidance counselors for believers of various faiths, we, a number of religious officials in Vietnam raise our protest and

1.     Demand the Vietnamese government immediately release the aforementioned patriotic young people, who are entitled to their different political opinions: they are the 14 Catholic and Protestant youngsters, Lê Quốc Quân, Lê Đinh Quân, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, and many other youngsters who are being detained in different prisons.

2.     Demand the government not utilize criminal offenders to attack and torture prisoners of conscience as has been happening with the aforementioned young people, specially not utilize prisons for the purpose of corporal punishments, torture in order to continue the work of the prosecutor and force them to confess. Furthermore, the government must have them sent to the hospital for medical attention or to let them out on bail so they may have their diseases and wounds treated; the case that raises the most concern is Đỗ Thị Minh Hạnh.

3.     Request that the international UN Human Rights organizations and the countries that supervise the implemenation of human rights in Vietnam prevent the maltreament and torture of all kinds of prisoners in Vietnam in a timely fashion, at the same time obligate the government of Vietnam to adhere to the UN humane standards in regard to prisons.

4.     Request that governmental and private communications agencies, international press deliver press releases of violations of human rights in Vietnamese prisons in a timely fashion, and question the government on whose responsibilities it is to permit the maltreatment of all sorts of prisoners to occur.

Executed in Vietnam, August 30th, 2013

OFFICIALS OF DIFFERENT RELIGIONS OF VIETNAM

Signed:

-Mr. Lê Quang Liêm, President Hoà Hảo Buddhism (Tel: 0199.243.2593)

-Ven. Thích Không Tánh, Buddhism (Tel: 0165.678.881)

-Fr. Peter Phan Văn Lợi, Catholicism (Tel: 0984.236.371)

-Fr. Joseph Đinh Hữu Thoại, Catholicism (Tel: 0935.569.205)

-Fr. Antony Lê Ngọc Thanh, Catholicism (Tel: 0993.598.820)

-Senior Manager Hứa Phi, Caodaism (Tel: 0163.3273.240)

-Senior Manager Nguyễn Kim Lân (Tel: 0988.971.117)

-Senior Manager Nguyễn Bạch Phụng (Tel: 0988.477.719)

-Pastor Nguyễn Hoàng Hoa (Tel: 0949.275.827)

-Pastor Hồ Hữu Hoàng (Tel: 0902.761.057)

-Pastor Nguyễn Mạnh Hùng (Tel: 0906.342.908)

-Mr. Phan Tấn Hoà, Hoà Hảo Buddhism (Tel: 0162.630.1082)

-Mr. Trần Nguyên Hườn, Hoà Hảo Buddhism (Tel: 0167.341.0139)

-Pastor Lê Quang Du, Protestantism (Tel: 0121.2002.001)

-Pastor Nguyễn Trung Tôn (Tel : 0162.838.7716)

Filed under: Pháp Lý-Công Lý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: