CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

Ở VIỆT NAM THƯỜNG XUYÊN CÓ TRÒ ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

T.Q.N., blog TễuỞ VN, thường xuyên có trò đánh tráo khái niệm. Chẳng hạn:

– Trong số những góp ý về sửa đổi Hiến Pháp, có vấn đề về quân đội có trung thành với Đảng hay không?

Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 không ghi quân đội phải trung thành với Đảng.  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi thêm điều này.

Có  người không tán đồng điều này. Không tán đồng điều này thì bị gán cho là “âm mưu phi chính trị hóa quân đội”.

Rồi hàng loạt bài viết phê phán  “âm mưu phi chính trị hóa quân đội”.

Như vậy không đồng ý Quân đội phải trung thành với Đảng được đổi thành âm mưu phi chính trị hóa quân đội.

Thế thì những người soạn thảo các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều là những kẻ chủ trương Phi chính trị hóa quân đội? đều là “suy thoái”?

 

– Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì gắn với chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Đánh tráo khái niệm Nhà nước thành khái niệm Tổ quốc/Đất nước.

Từ đó lập luận “Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội”,  “yêu Tổ quốc” là phải “yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa”.

Nhà nước thì đúng là không thể không gắn với chế độ xã hội nào đó, nhưng Tổ quốc/ Đất nước thì chẳng gắn với chế độ xã hội nào. Hồ Chí Minh nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” – như vậy thì Tổ quốc/ Đất nước thời vua Hùng với Tổ quốc/ Đất nước thời ông Hồ Chí Minh là một mà thôi, bất kể “chế độ xã hội” thời vua Hùng khác xa  “chế độ xã hội” thời ông Hồ Chí Minh.

….

Trò đánh tráo khái niệm thường được dùng khi muốn vu vạ, kết tội ai. Nó cũng thường được dùng khi muốn tuyên truyền lừa bịp.

Trò này là một “thủ đoạn về logic”, chỉ bịp được mấy đứa con nit nhưng rất “hiệu quả” và nguy hiểm khi được dùng để vu vạ người khác.

Ở VN, trong các Bản tự kiểm điểm của các cá nhân (chẳng hạn Cán bộ công chức, Đảng viên) thường có câu “Tôi luôn chấp hành và vận động gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước”.

Ai không tán thành chủ trương của Đảng/ Nhà nước thì có mà là thằng suy thoái, phản động, . . .

Khai thác Bauxite ở Tây Nguyên là một “chủ trương lớn” của Đảng, Nhà nước. Nay chủ trương lớn này đã thấy là hoàn toàn sai. Ai là người có chủ trương lớn đó phải chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ có kẻ thừa hành.

Trách nhiệm này còn có tình tiết tăng nặng là trước đó đã có người cảnh báo – có nghĩa là  “cố tình vi phạm”.

Mà trên đời không ai phản biện, ai cũng luôn chấp hành chủ trương của Đảng/ Nhà nước bất kể nó đúng hay rõ ràng/ có nguy cơ sai thì đất nước này không biết đi về đâu?

Filed under: Chính Trị-Xã Hội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: