CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

THƯ GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992 THEO TINH THẦN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THƯ GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992
THEO TINH THẦN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

Kính gửi : các cấp lãnh đạo xxx
Đồng kính gửi : các cấp lãnh đạo xxx

Tôi tên là : Nguyễn Chí Đức
Nhân viên : xxx
Nơi làm việc : xxx

Theo công văn số 593/VNPT-VP của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và công văn của đơn vị ta về việc “lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992” đối với các cán bộ công nhân viên, tôi hồ hởi viết những dòng tâm huyết này xin đi thẳng vào vài vấn đề chính. Những điều viết dưới đây là những suy nghĩ của tôi bấy lâu nay, nếu có gì phật ý lãnh đạo cũng như trái với đường lối chủ trương hiện nay của Đảng cầm quyền tức là Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) xin xem đó là chuyện rất bình thường đối với vấn đề tự do tư tưởng:

I – GÓP Ý CHO BẢN HIẾN PHÁP 1992

1) Về lời nói đầu:

Theo đánh giá của tôi qua tìm hiểu các tài liệu và tham khảo một số bài viết của các nhân sỹ-trí thức là quá đề cao ĐCSVN và cố chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không thể trích đăng, liệt kê ra những lời nói đầu súc tích, cô đọng Hiến Pháp của các nước trên thế giới cũng như bản Hiến Pháp 1946 là bản Hiến Pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Hơn nữa, trong khi lịch sử 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt còn có biết bao công lao của các tiền nhân. Nếu đề tên Hồ Chí Minh vào lời nói đầu thì bắt buộc phải liệt kê đủ danh sách các anh hùng dân tộc, các danh nhân trong quá khứ, đặc biệt phải liệt kê cả các vua Hùng đã có công dựng nước vào trong bản Hiến Pháp. Vậy thì bản Hiến Pháp có khác gì việc tóm tắt biên niên sử của dân tộc Việt Nam?

Nhìn ra thế giới, hiện nay còn những nước nào ghi chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Hiến Pháp của nước họ ko? Ngay tại chính quốc của những nước xuất khẩu, khai sinh chủ nghĩa Mác-Lênin như Đức, Nga họ có còn ưa chuộng và cổ súy chủ nghĩa Cộng Sản nữa hay không hay phải suy nghĩ ngược ngược lại?

Vậy tôi đề nghị không nhắc đến Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lê nin vào lời nói đầu. Từ đề nghị này hiển nhiên cũng không được phép nhắc đến ĐCSVN vào lời nói đầu.

2) Điều 11 :

Chuyển Điều 11 đưa lên trở thành điều đầu tiên của bản Hiến Pháp mới.

Theo quan điểm của tôi “đảng phái chỉ là nhất thời, dân tộc mới là vạn đại”, các tổ chức chính trị, các chính khách dù hoạt động với mục đích gì, chủ trương ra sao tối hậu cũng phải vì quyền lợi Quốc Gia.

3) Điều 4 :

Theo các nhà khoa học trong vũ trụ (quan sát được) có hơn 80 tỷ thiên hà với ước tính một nghìn tỷ tỷ ngôi sao. Hệ mặt trời và trái đất nơi có loài người sinh sống chỉ là sự hiện diện cực kì bé nhỏ trong vũ trụ. Trên trái đất có biết bao chủng loài thực vật, động vật. Bản thân loài người là một động vật cao cấp cũng đa dạng về sắc tộc, tiếng nói, chữ viết, nền văn hóa, tín ngưỡng-tôn giáo và ngay cả cùng một sắc tộc cũng có sự khác biệt về cách sống, suy nghĩ tùy hoàn cảnh, địa lý thậm chí trong cùng một gia đình thì anh-em cũng đã khác biệt rồi chứ đừng nói đến xã hội. Giải thích điều này tôi muốn nói vấn đề đa nguyên, đa dạng là vấn đề tự nhiên và không ai có thể ngụy biện cho mục đích độc tôn, nhất nguyên luận.

Vì con người sống và trao đổi-giao lưu, tạo ra chiến tranh-hòa bình… nên xã hội loài người từ đó mới nảy sinh các chủ thuyết chính trị, tôn giáo rất đa dạng. Những người sáng lập các chủ thuyết ở thời điểm họ sống đều cao vọng về việc cải tạo xã hội, cải tạo con người hướng thượng, phát triển theo hướng văn minh hơn, sống yêu thương với nhau.

Việc ưu ái chỉ duy nhất một chủ thuyết chính trị, một chính đảng nào đó bất luận với mục đích nào vào bản Hiến Pháp là trái với quy luật xã hội đang diễn ra trên thế giới nói chung và thực tế tình hình chính trị tại Việt Nam và đương nhiên trái với qui luật tự nhiên mà tôi đã sơ lược trình bày ở trên.

(Không thể lấy ý chí của 4 triệu người để áp đặt ý chí chung của 86 triệu người còn lại nếu không có sự đồng thuận và trưng cầu dân ý bằng bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam)

Vậy tôi đề nghị :

Điều 4 nói riêng và tất cả các điều khác nói chung không được ưu ái, ám chỉ cho riêng ĐCSVN. Còn công lao (và cả sai lầm) của Đảng này với dân tộc Việt Nam thì đã đang và sẽ được ghi vào lịch sử nước nhà. Ngoài ra đã có những viện bảo tàng, tượng đài-nghĩa trang, văn học dân gian truyền miệng ghi công đức của các anh hùng, liệt sỹ tham gia kháng chiến kiến quốc qua các thời kỳ dù theo Cộng Sản hay phi Cộng Sản.

Còn nếu những người nắm quyền lực quyết tâm giữ nguyên điều 4 thì tôi đề nghị phải sửa mục số 2&3 :

Gốc : “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân…”
Sửa : “Các đảng phái, phong trào chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân…”

Gốc : “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiếp Pháp”
Sửa : “Các đảng phái, tổ chức, phong trào chính trị hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp”

4) Điều 9, 10

Nên gom tất cả các điều này cùng với Điều 4 vào làm một mối về việc qui định chung cho các tổ chức chính trị, nghiệp đoàn, các hoạt động xã hội, dân sự nói chung.

5) Điều 13 :

Tên nước : CỘNG HÒA VIỆT NAM

Trong thực tế sau 1946, ở miền Bắc tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn miền Nam từ 1955-1975 là Việt Nam Cộng Hòa, bên cạnh đó còn một lực lượng thân Cộng Sản xưng danh là Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất thì tên nước được đổi thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tên nước dù có đổi đi, đổi lại vẫn dính đến 2 từ “Cộng Hòa” và nước Việt Nam. Vậy tôi đề nghị đổi tên nước là “Cộng Hòa Việt Nam” còn nếu để tên cũ vừa dài, vừa không đúng với thực tế của xã hội mà vừa không được lòng dân cũng như trong giao thiệp quốc tế.

Bản thân chúng ta kể cả người đảng viên của ĐCSVN cũng không thoải mái với 2 từ “Cộng Sản”. Ví dụ : nếu ai đó là đảng viên của ĐCSVN thì họ tự hào là Đảng Ta chứ có ai dám nói, vinh dự là người Cộng Sản đâu? Chính quyền hiện nay là chính quyền Cộng Sản đâu?

Trong khi rõ ràng trên danh nghĩa chúng ta đang phấn đấu tiến tới thiên đàng theo chủ thuyết Cộng Sản. Nhưng lý thuyết này còn xa xôi, mơ hồ, mông lung làm sao!

Quốc Ca : bỏ bài hát Tiến Quân Ca

Lời bài hát này rất sắt máu, man rợ không phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện nay và xu thế hợp tác, toàn cầu hóa trên toàn thế giới. Hơn nữa, nói một cách thành thực bài hát này giai điệu không hay và hợp lý như bài “Việt Nam, Việt Nam” của cố nhạc sỹ Phạm Duy huặc bài Quốc Ca của nước Việt Nam Cộng Hòa (đã mất).

Bài Quốc Ca phải thể hiện tinh thần nhân bản, xây dựng đất nước, nêu bật tinh thần bất khuất, quật cường của dân tộc ta trong việc chống giặc ngoại xâm cũng như đề cao tình yêu đồng bào, hòa hiếu, quê hương Việt Nam.

3) Điều 70 :

Gốc : “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân…”
Sửa : “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân…”

Thực ra còn nhiều nội dung tôi muốn trình bày nhưng vượt quá chuyên môn sâu của tôi về những lĩnh vực đang gây ra bất cập trong xã hội, khiếu kiện, bất công như đất đai, tôn giáo, nông dân, tài chính, tòa án… nên tôi e rằng sẽ khiếm khuyết nếu cứ muốn trình bày dài lê thê. Hơn nữa thời hạn nộp bản góp ý trên danh nghĩa đã hết hạn vì lý do chậm trễ nào đó mà tôi không rõ lý do nên tôi không thể suy nghĩ cho thấu đáo các vấn đề khác ngay lập tức.

null

II – GÓP Ý CHUNG CUỘC :

Thực chất đây không phải là góp ý của tôi đối với bản Hiến Pháp 1992 mà là tôi góp ý cho ĐCSVN. Thực tế đa số đại biểu Quốc Hội nước CHXHCNVN cũng là đảng viên của ĐCSVN. Tôi đã từng là đảng viên của Đảng này nên tôi hiểu chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng là tuyệt đối, là nhất quán trên mọi phương diện, gạt bỏ mọi thao thức từ trái tim mình.

Hiện nay, ĐCSVN là đảng đang cầm quyền cho nên mọi vấn đề tồn vong của dân tộc phụ thuộc chủ yếu vào Đảng này. Trong quá khứ, ĐCSVN có những công lao trong công cuộc giải phóng dân tộc, đưa vị thế Việt Nam có tên trang trọng trên bản đồ thế giới sau gần một thế kỷ bị ngoai bang đô hộ, can dự tính đến 1975. Điều này tuy còn có nhiều ý kiến tranh luận nhưng cá nhân tôi phản đối quyệt liệt nếu ai có ý định lợi dụng “đục nước thả câu” làm chia rẽ, ly khai dân tộc chứ không phải vấn đề học thuật, lịch sử. Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy đến thời điểm này chủ thuyết Cộng Sản đã lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Những tiến bộ, thành công trong kinh tế, quản lý xã hội hiện nay ở Việt Nam chẳng có liên quan gì đến Chủ nghĩa xã hội, chủ thuyết Cộng Sản cả.

Vậy hà cớ gì chúng ta còn khăng khăng bám vào để làm gì? Nói dối nhau và làm khổ nhau ra?

Vậy nên chăng ĐCSVN nên đổi tên trở lại Đảng Lao Động Việt Nam như giai đoạn 1951 cho đỡ bị dự ứng đối với nhân dân trong nước và trong giao thiệp quốc tế?

Mặt khác trên cơ sở Đảng Lao Động này, cũng với những tinh hoa, anh tài đang có sẵn thì soạn ra một cương lĩnh, chủ thuyết hài hòa giữa dân tộc, thời đại với những chế tài chống chuyên quyền, độc đoán nhằm đưa người tài lên làm lãnh đạo ngay trong chính nội bộ đảng mình. Nếu Đảng Lao Động thành thực có tinh thần Quốc Gia, yêu nước tôi tin rằng họ sẽ không gây cản trở, chèn ép đối với những nhóm/tổ chức/đảng có chủ trương vì dân nghèo, chống áp bức bất công ra đời.

(Dĩ nhiên lộ trình và quá trình mở rộng chính trị, tự do báo chí, tôn giáo, lập đảng phải bàn thảo và chung tay của nhiều giai tầng trong xã hội trên tinh thần hòa hợp, tôn trọng, cảm thông lẫn nhau.)

Chia sẻ chút quyền lợi khiêm tốn của mình đối với những tổ chức chính trị khác trong thời đại mới có nghĩa là ĐCSVN đã lập một đại công mở ra một trang sử, bước ngoặt mới cho dân tộc. Còn nếu ĐCSVN bằng mọi giá vẫn chủ trương chuyên chính, kiểm soát tất cả xã hội bằng công cụ truyền thông, công an-bộ đội và các nguồn lợi của đất nước thì dĩ nhiên Đảng này vẫn cầm quyền tuyệt đối nhưng làm chậm sự phát triển của xã hội, băng hoại nhiều giá trị văn hóa-truyền thống của dân tộc đặc biệt làm kiệt quệ sức mạnh dân tộc để có thể tự vệ trước kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc đã đang lăm le thôn tính trên nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, biển đảo.

Xin chân thành cảm ơn các quí lãnh đạo các cấp đã nhận và đọc bản góp ý này của tôi!

Hà nội, ngày 1/3/2013
Người viết thư góp ý

(đã ký tên và gửi đi đến nơi có thẩm quyền)

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: