CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

CÁCH NHẬN DIỆN CÁC KHÁI NIỆM BỊ ĐÁNH TRÁO

Blog Nguyễn Văn Thiện – Chưa có thời nào như thời này, hầu hết các khái niệm từ cơ bản phổ thông tới phức tạp đều bị đánh tráo. Đánh tráo với mục đích gì, cái đó không cần bàn, ở đây, chỉ muốn đề cập đến một vấn đề thuộc phạm trù nhận thức: Cách nhận diện các khái niện đã bị đánh tráo. Biện pháp đơn giản nhất là hiểu ngược lại các khái niệm đã bị đánh tráo, nói nôm na là hiểu ngược lại vấn đề, họ nói xuôi mình hiểu ngược, rất đơn giản:

Phản động, có nghĩa là không cùng phe nhóm ăn chia, dám nói điều không được nói

Thế lực thù địch, có nghĩa là tất cả những ai không tuân thủ sự sai bảo của nhà nước

Chỉnh đốn, có nghĩa là tranh giành quyền lực

Nghiêm túc kiểm điểm, có nghĩa là lừa bịp, đổ tội sang cho người khác

Tái cấu trúc, có nghĩa là phá nát rồi chiếm đoạt

Đúng quy trình, tức là không theo quy trình nào hoặc là quy trình nào cũng đúng

Dân chủ, có nghĩa là sắp vào tù

Giải tỏa đất đai, có nghĩa là công an dân phòng tha hồ đánh

Xét xử công khai, có nghĩa là hốt tất cả những ai tham dự lên xe chở vào công an phường

Cực lực phản đối, có nghĩa là nói cho có nói, nói cho vui

Quần chúng tự phát, là giang hồ được thuê bằng tiền

Đồng chí X, có nghĩa là không có ai cả

Tự do, có nghĩa là con c…

Vân vân và vân vân…

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: