CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TÍNH CHÍNH DANH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ở ĐÂU?

Hà Đình Sơn, Bauxite Việt nam

Ông Cù Huy Hà Vũ, người bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm hình sự ngày 04/4/2011 trong một phiên tòa “nổi tiếng” tại Thủ đô Hà Nội và bị kết án “Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kết quả của phiên tòa là một sự thất vọng lớn của mọi tầng lớp nhân dân vì không được biết ông Cù Huy Hà Vũ đã nói gì, viết gì để được gọi là “tuyên truyền chống nhà nước”. Người dân muốn nghe ông Vũ trình bày cái lý lẽ của mình tại tòa và cái lý buộc tội của phía công tố; người dân sẽ biết ông Vũ đúng hay Tòa án đúng nhưng chân lý hiển nhiên đó đã không được thực hiện bởi phiên tòa ngày 04/4/2011.

Ngay sau phiên tòa, phía gia đình ông Vũ được trại giam cho biết ông có một bức thư gửi cho gia đình đã được trại giam chuyển qua tòa án, gia đình liên hệ với tòa án để nhận thư. Bản án của ông Vũ cũng đã được tòa án ban hành. Thế nhưng, đến nay đã hơn một tháng, bà Nguyễn Thị Dương Hà đã nhiều lần trực tiếp đến trại giam, tòa án thành phố Hà Nội và 03 lần đề nghị bằng văn bản để được nhận thư của chồng, xin sao bản án, xin gặp chồng nhưng đều không được đáp ứng.

Ngày 04/5/2011, thì Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có Công văn số 551/HS/TA v/v “Trả lời đơn xin cấp bản án của bà Nguyễn Thị Dương Hà” trích nội dung: “Căn cứ Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự trường hợp của bà Tòa án không có nghĩa vụ phải giao bản án.”

Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự 2003:

“Việc giao bản án

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho người bị xử vắng mặt, cơ quan Công an cùng cấp; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo cư trú hoặc làm việc.

Trong trường hợp xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 187 của Bộ luật này thì trong thời hạn nêu trên bản án phải được niêm yết tại trụ sở chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi làm việc cuối cùng của bị cáo.

Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Toà án cấp trích lục bản án hoặc bản sao bản án.”

Bà Nguyễn Thị Dương Hà là vợ ông Cù Huy Hà Vũ không thể là người không có quyền lợi liên quan đến vụ án xét về pháp luật cũng như theo đạo lý. Nhưng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bất chấp pháp luật và đạo lý đó loại bà Hà ra, không coi là người có quyền lợi liên quan đến vụ án. Để sau này, vẫn tiếp “cái lý” đó để không cho vợ người ta được sao bản án của chồng. Bản án này không phải là bí mật quốc gia, còn đạo lý con người ở đâu,“ông” Tòa án Hà Nội có trả lời được không?

Việc bà Hà xin gặp chồng, ông Cù Huy Hà Vũ kh ông có điều luật nào cấm người gia đình gặp bị cáo sau khi đã có bản án sơ thẩm vậy mà, cũng không cho vợ người ta được gặp chồng. Các cơ quan nhà nước, ở đây là tòa án ngoài nghĩa vụ phải thực thi đúng pháp luật quy định đồng thời không được cản trở đạo lý truyền thống của con người, còn phải thực thi bổn phận là thể hiện cái thiện ý của một chế độ xã hội đối với nhân dân. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không cho bà Hà gặp chồng là tòa đang thực thi cái bổn phận nào?

Bức thư ông Vũ gửi cho gia đình thì tòa lờ tịt đi. Điều 73 Hiến pháp 1992 qui định:

“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.”

Việc thu giữ bức thư của ông Vũ thì tòa án cũng phải ra quyết định cho đàng hoàng, thông báo cho người ta được biết tại sao, hay chả nhẽ không có bức thư ông Vũ viết gửi cho gia đình mà do trại giam dựng chuyện nên hay sao? Việc này không được giải quyết là tòa án đang vi phạm hiến pháp rõ ràng.

Chính nghĩa luôn thuộc về kẻ mạnh, nhưng không chính danh thì không thể là chính nghĩa!

Thăng Long – Hà Nội, 10/5/2011

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: